Segling med  Skandiabåten IR2000/IRC maxi 2000-05-31

skandiaboat_8.jpg (45111 bytes)
Båten kränger en del, så det gäller att klamra sig fast

skandiaboat_10.jpg (45749 bytes)
Lars navigerar skickligt i farleden

skandiaboat_11.jpg (42475 bytes)
Vad rorsman ser

skandiaboat_mats_j.jpg (46764 bytes)

skandiaboat_klm.jpg (42598 bytes)
Även fotografen fick prova

skandiaboat_rigg.jpg (34622 bytes)
Det svindlar, 35 meter till toppen och 220 kvm storsegel

skandiaboat_mats_j_2.jpg (42941 bytes)

skandiaboat_13.jpg (39313 bytes)

skandiaboat_klm_3.jpg (36539 bytes)
Fotografen och 100 kvm försegel

skandiaboat_14.jpg (41988 bytes)
Bilden

skandiaboat_15.jpg (52102 bytes)


skandiaboat_16.jpg (39643 bytes)
Bron igen

skandiaboat_bo_n.jpg (37158 bytes)
Bo från Höganäs kollar tell-talesen på storseglet

skandiaboat_bo_n_2.jpg (38786 bytes)
Det är skönt i solen

skandiaboat_mats_j_3.jpg (36006 bytes)
Åter i hamn

skandiaboat_telemed.jpg (28270 bytes)
Båtens hjärta med navigationscentral, radio,
radar, telefoner, bildöverföring m.m.
Telemedicin utrustningen som står i direktkontakt med
Sahlgrenska sjukhuset om något skulle inträffa.
12 olika värden från patienten kan överföras via satellit.

skandiaboat_17.jpg (50780 bytes)
Vid kajen igen.

Skandiabåtens hemsida

TILLBAKA