VM-kval för Optimister i Lysekil 3-4/6-00

lysekil1.jpg (36510 bytes)
Vy från Hotell Lysekil

lysekil_prepare1.jpg (38505 bytes)

lysekil_prepare2.jpg (43866 bytes)

lysekil_raceoff1.jpg (26840 bytes)
På lördagen avbryts seglingarna efter en segling
p.g.a vindar över 14 m/s

lysekil_raceoff2.jpg (31395 bytes)
Alla seglar till hamnen

lysekil_raceoff3.jpg (44116 bytes)

lysekil_apa1.jpg (32702 bytes)
Apan är hissad, nya besked om en timme

lysekil_apa2.jpg (57021 bytes)
Inga fler seglingar idag

Bilder från söndagens seglingar