Hannes , SWE 9, leder vid rundningen

Ett 40-tal Optimister seglade under utmärkta förhållanden

Magnus undrar när starten skall gå

Viktor har båten full av vatten men klarade att gå i mål

Nästa