Femörefortet

oxss_elit2_05_09.jpg (42519 bytes)
Karta över tunnlarna i berget

oxss_elit2_05_12.jpg (107651 bytes)
Radarutrustningen

oxss_elit2_05_15.jpg (98440 bytes)
Stridsledningscentralen

oxss_elit2_05_18.jpg (96114 bytes)
Periskopet

oxss_elit2_05_20.jpg (107024 bytes)
Dieselgeneratorer

oxss_elit2_05_21.jpg (96539 bytes)
250 meter tunnel

oxss_elit2_05_24.jpg (107159 bytes)
Missilerna, 75mm

oxss_elit2_05_26.jpg (114153 bytes)
Radar och periskop

Mer om fortet

Tillbaka till Fotogalleri

© Copyright 2004 Kristian