Aalborg and Skagen

Tall Ships Race

tsr_2010.jpg (39686 bytes)

2010-07-21_ 0a.jpg (57502 bytes)

2010-07-21_ 001a.jpg (103641 bytes)
Hotel Hvide Hus  Aalborg

2010-07-21_ 003a.jpg (95767 bytes)
Aalborg city

2010-07-21_ 005a.jpg (154139 bytes)
Tall Ships Race in Aalborg 2010

2010-07-21_ 012a.jpg (117119 bytes)

2010-07-21_ 013a.jpg (85287 bytes)

2010-07-21_ 015a.jpg (101408 bytes)

2010-07-21_ 022a.jpg (115848 bytes)

2010-07-21_ 030a.jpg (147723 bytes)

2010-07-21_ 036a.jpg (184142 bytes)

2010-07-21_ 037a.jpg (170205 bytes)

2010-07-21_ 040a.jpg (200767 bytes)

2010-07-21_ 043a.jpg (153974 bytes)

2010-07-21_ 045a.jpg (176548 bytes)

2010-07-21_ 047a.jpg (140556 bytes)

2010-07-21_ 049a.jpg (148801 bytes)

2010-07-21_ 050a.jpg (51721 bytes)

2010-07-21_ 051a.jpg (84327 bytes)

2010-07-21_ 053a.jpg (153363 bytes)

2010-07-21_ 057a.jpg (156604 bytes)

2010-07-21_ 058a.jpg (190571 bytes)

2010-07-21_ 063a.jpg (136852 bytes)

2010-07-21_ 067a.jpg (192414 bytes)

2010-07-21_ 068a.jpg (138600 bytes)

2010-07-21_ 069a.jpg (182041 bytes)

2010-07-21_ 074a.jpg (113867 bytes)

2010-07-21_ 072a.jpg (116650 bytes)
Mir

2010-07-21_ 075a.jpg (128064 bytes)

2010-07-21_ 076a.jpg (136453 bytes)

2010-07-21_ 078a.jpg (110044 bytes)

2010-07-21_ 079a.jpg (54994 bytes)

2010-07-21_ 080a.jpg (124545 bytes)

2010-07-21_ 081a.jpg (189771 bytes)

2010-07-21_ 082a.jpg (194636 bytes)

2010-07-21_ 084a.jpg (174251 bytes)

2010-07-21_ 085a.jpg (164501 bytes)


2010-07-21_ 093a.jpg (186379 bytes)

2010-07-21_ 095a.jpg (207614 bytes)

2010-07-21_ 096a.jpg (194736 bytes)

2010-07-21_ 089a.jpg (114254 bytes)
Mir

2010-07-21_ 098a.jpg (140926 bytes)

2010-07-21_ 099a.jpg (215578 bytes)

2010-07-21_ 101a.jpg (181680 bytes)

2010-07-21_ 102a.jpg (140700 bytes)

2010-07-21_ 105a.jpg (173025 bytes)
Mir

2010-07-21_ 106a.jpg (169580 bytes)

2010-07-21_ 107a.jpg (225608 bytes)

2010-07-21_ 109a.jpg (223188 bytes)

2010-07-21_ 112a.jpg (168444 bytes)
Utzon center i Aalborg

2010-07-21_ 114a.jpg (163762 bytes)

2010-07-21_ 115a.jpg (107900 bytes)

2010-07-21_ 116a.jpg (196518 bytes)

2010-07-21_ 118a.jpg (224792 bytes)

2010-07-21_ 121a.jpg (110692 bytes)

2010-07-21_ 122a.jpg (128090 bytes)
Krusenstern

2010-07-21_ 123a.jpg (153872 bytes)

2010-07-21_ 125a.jpg (71739 bytes)

2010-07-21_ 124a.jpg (109980 bytes)

2010-07-21_ 132a.jpg (120518 bytes)
Danmark

2010-07-21_ 136a.jpg (187615 bytes)
Danmark

2010-07-21_ 137a.jpg (210753 bytes)
Guarding Danmark

2010-07-21_ 142a.jpg (94907 bytes)
Aalborg by night

2010-07-21_ 199aa.jpg (129417 bytes)

2010-07-21_ 199aaa.jpg (137822 bytes)
View from the bed on the 12th floor
_____________________________

A trip to Skagen

2010-07-21_ 149a.jpg (187980 bytes)

2010-07-21_ 150a.jpg (126855 bytes)

2010-07-21_ 153a.jpg (139311 bytes)
Grenen
Where Skagerrak and Kattegat meets

2010-07-21_ 158a.jpg (69686 bytes)

2010-07-21_ 163a.jpg (106800 bytes)

2010-07-21_ 164a.jpg (104960 bytes)

2010-07-21_ 176a.jpg (143861 bytes)

2010-07-21_ 185a.jpg (87116 bytes)

2010-07-21_ 192a.jpg (140541 bytes)
Skagen havn

2010-07-21_ 197a.jpg (68228 bytes)

2010-07-21_ 204a.jpg (79302 bytes)

2010-07-21_ 205a.jpg (120338 bytes)
120 mil

skagen_2010.jpg (324669 bytes)

Copyright 2010

Fler resor

www.martensson.net