Skolavslutning på Råå Södra Skola vt 2002

raassk02_01.jpg (74771 bytes)

raassk02_03.jpg (51399 bytes)

raassk02_04.jpg (55614 bytes)

raassk02_05.jpg (67777 bytes)

raassk02_06.jpg (71686 bytes)

raassk02_07.jpg (83063 bytes)

raassk02_08.jpg (59887 bytes)

raassk02_09.jpg (52788 bytes)

raassk02_10.jpg (64086 bytes)

raassk02_11.jpg (78603 bytes)

raassk02_12.jpg (71572 bytes)

raassk02_13.jpg (46173 bytes)
Skolpoliserna Gustav och Fredrik

raassk02_14.jpg (57618 bytes)
Alla skolpoliserna

raassk02_15.jpg (90008 bytes)

raassk02_16.jpg (50262 bytes)

raassk02_17.jpg (40597 bytes)

raassk02_19.jpg (50866 bytes)

raassk02_30.jpg (50359 bytes)
Moni avtackas av sin 6e klass

raassk02_31.jpg (46329 bytes)

raassk02_32.jpg (53124 bytes)

raassk02_33.jpg (53648 bytes)

raassk02_34.jpg (113378 bytes)
Klass 6a och Moni

© Copyright 2002